Wspieraj kanał

Wspierając finansowo mój kanał przyczyniasz się do jego rozwoju. To oznacza więcej vlogów z miejsc do których będę mógł pojechać. Donate możesz wysłać przez www.namo.pl/donate/

Możesz też pomóc w rozwoju kanału zostając Wspierającym otrzymując przywileje opisane pod tym adresem www.namo.pl/wsparcie/